سال رونق تولید 
امروز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۲۹

پزشک/تخصص

تغییرات برنامه حضور پزشکان درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت مشهد

متخصصین

گوش و حلق

  دکتر هنرور روزهای یکشنبه 

  دکتر آذرنوش روزهای شنبه و دوشنبه 

حضور دارند 

دکترطبیعی

متخصص پوست

روزهای چهار شنبه هر هفته از ساعت تا 10 در کلینیک تخصصی حضور دارند.

دکتر اکبرنژاد

متخصص مغز و اعصاب

از 18 خرداد ماه 1394 روزهای دوشنبه هر هفته به جای دکتر عزیزی حضور دارند.

متخصصان  قلب

دکتر دادالهی از هفته آخر اسفند ماه 1394 روزهای دوشنبه و پنج شنبه حضور دارند.

دکتر اخوین روزهای سه شنبه از ساعت 8 الی 12 حضوردارند.

دکتر درگاهی از 14 تیر ماه 96 روز چهارشنبه

از ساعت 8 الی 9.30 حضور دارند.

دکتر یزدانی

متخصص مغز و  اعصاب

از تیر ماه 96 روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 12.30 الی 13.30 حضور دارند.

دکتر شریفیان

فوق تخصص گوارش

روزهای سه شنبه هفته مخالف دکترفضلی از ساعت 8.30تا 10 در کلینک تخصصی حضور دارند.

دکتر سعیدی

متخصص انکولوژی

از 7 شهریور ماه 1396 روزهای سه شنبه از ساعت 12.30تا 14 در کلینیک تخصصی حضور خواهند داشت.

دکتر فضلی

فوق تخصص گوارش

هفته در میان روزهای پنج شنبه از ساعت 8 تا 12 در کلینک تخصصی حضور دارند.

دکتر افضل نیا

فوق تخصص قلب

4 تا 9 اسفند ماه 97 مرخصی هستند.  

دکتر اخوین 
متخصص قلب 

تا اطلاع ثانوی مرخصی هستند.