سال رونق تولید 
امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۵۸

پزشک/تخصص

تاریخ مرخصی 

 دکتر افضل نیا

متخصص قلب

20 شهریورماه 98 مرخصی هستند.
  دکتردادالهی 

متخصص قلب 

9 مرداد لغایت 7 شهریورماه 98 مرخصی هستند.

دکتراخوین

متخصص قلب  

تا اطلاع ثانوی مرخصی هستند.