اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۳:۵۸

پزشک/تخصص

تغییرات برنامه حضور پزشکان درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت مشهد

متخصصین

گوش و حلق

شنبه  تا  10 دکتر هنرور

یکشنبه  9 تا 10.30 دکتر آذرنوش

دوشنبه 8 تا 10 دکتر هنرور

سه شنبه   8  تا 9.30  دکتر آذرنوش

دکتر وحید سپهر

متخصص پوست

از تیر ماه 1395 روزهای دوشنبه ساعت 12.30 صبح الی 13.30 در کلینیک تخصصی حضور دارند.

دکتر تولایی

متخصص پوست

از 15 شهریور ماه 1394 روزهای یکشنبه از ساعت تا 11 در کلینیک تخصصی حضور دارند.

دکترطبیعی

متخصص پوست

روزهای چهار شنبه هر هفته از ساعت تا 10 در کلینیک تخصصی حضور دارند.

دکتر اکبرنژاد

متخصص مغز و اعصاب

از 18 خرداد ماه 1394 روزهای دوشنبه هر هفته به جای دکتر عزیزی حضور دارند.

دکتر واسعی

متخصص اورولوژی

از این پس چهارشنبه از ساعت 7.30  تا 9 در کلینیک تخصصی حضور دارند.

دکتر هنرور

متخصص گوش و حلق

از اول شهریور ماه به جای پنج شنبه ها، روزهای دوشنبه از ساعت 7.30  تا 9.30 در کلینیک تخصصی حضور دارند.

متخصصان  قلب

دکتر دادالهی از هفته آخر اسفند ماه 1394 روزهای دوشنبه و پنج شنبه حضور دارند.

دکتر اخوین روزهای سه شنبه از ساعت 8 الی 12 حضوردارند.

دکتر درگاهی از 14 تیر ماه 96 روز چهارشنبه

از ساعت 8 الی 9.30 حضور دارند.

دکتر یزدانی

متخصص مغز و  اعصاب

از تیر ماه 96 روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 12.30 الی 13.30 حضور دارند.

دکتر شریفیان

فوق تخصص گوارش

روزهای سه شنبه هفته مخالف دکترفضلی از ساعت 8.30تا 10 در کلینک تخصصی حضور دارند.

متخصصان ارتوپدی

دکتر حسینی از هفته دوم بهمن ماه 95روز های دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 8 الی 10 حضور دارند.

دکتر صانعی روز شنبه از ساعت 11 الی 13 و روز چهارشنبه از ساعت 8 الی 10حضور دارند.

دکتر سعیدی

متخصص انکولوژی

از 7 شهریور ماه 1396 روزهای سه شنبه از ساعت 12.30تا 14 در کلینیک تخصصی حضور خواهند داشت.

دکتر فضلی

فوق تخصص گوارش

هفته در میان روزهای پنج شنبه از ساعت 8 تا 12 در کلینک تخصصی حضور دارند.

       دکتر وظیف شناس

متخصص چشم 

19 لغایت 24 آذر ماه 97 مرخصی هستند.

   دکترعزیزی

متخصص مغز واعصاب

از 8 لغایت 30 آذر ماه 97 مرخصی هستند.
   دکترافضل نیا
متخصص قلب 
14 و 18 آذر ماه 97 مرخصی هستند. 

دکترطبیعی

متخصص پوست

14  آذر ماه 97 مرخصی هستند.  

 دکتردرگاهی

و دکتر اخوین 
متخصصین قلب 

تا اطلاع ثانوی مرخصی هستند.