سال رونق تولید 
امروز سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۴

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

 دکتر وحید مالکی (پزشک عمومی)

 

dr maleki

سوابق:

سال 1380  فارغ التحصیلی از دانشگاه آزاد مشهد در رشته پزشکی

سال 1383 شروع خدمت در درمانگاه پتروشیمی شهید تندگویان ماهشهر

سال 1384  مسئول درمانگاههای خانواده و طب صنعتی ماهشهر

سال 1385  مسئول درمانگاه OPD ماهشهر

سال 1388  معاون بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر

سال 1389 معاون و رئیس بیمارستان ماهشهر

سال 1391 معاون دارو و درمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

احکام:


hokms 19
hokms 18
hokms 17
hokms 16
hokms 15
hokms 14
hokms 13
hokms 12
hokms 11
hokms 10
hokms 9
hokms 8
hokms 7
hokms 6
hokms 5
hokms 4
hokms 3
hokms 2
hokms 1