سال رونق تولید 
امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۵۷

هماهنگ کننده بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

 دکتر پرهام صالحی (پزشک عمومی)

 

دکتر صالحی  1

سوابق کاری:

- پزشک همکار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

- مسوول فنی بیمارستان بیماری های خاص کرمان 

- پزشک طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت هرمزگان

- پزشک طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان 

- مسوول بهداشت و درمان صنعت نفت کرمان