سال جهش تولید
امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۳۵
 

پزشک/تخصص

تاریخ مرخصی 

دکتردادالهی 
متخصص قلب
15 اسفند ماه 98 مرخصی هستند. 
دکترکفایی
متخصص اعصاب
10 اسقند ماه 98 مرخصی هستند. 
دکترصانعی 
متخصص ارتوپد
14و 15اسفند ماه 98 مرخصی هستند.  

دکتراخوین

متخصص قلب  

تا اطلاع ثانوی مرخصی هستند. 

دکتر آذرنوش

متخصص گوش و حلق 
تا اطلاع ثانوی مرخصی هستند.