سال جهش تولید
امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۱۸
 

کلاس آموزشی

 

کلاس های آموزشی برگزار شده در شهریور و مهر   96

ردیف

نام دوره

گروه هدف

زمان

مدرس

1

تکریم ارباب رجوع

عمومی کارکنان سرخس

28شهریور

مجید معراجی

2

یافته های رادیولوژی در موارد بالینی

تخصصی پزشکان

29شهریور

دکتر جواد صنعتی

3

بیماری های ناشی از کار و پیگیری از آنها و دیابت وفشارخون

کارکنان گاز کرمان

4 لغایت 5شهریور و 21 لغایت 22شهریور

دکتر پرهام صالحی

4

ارتقاء سلامت اداری

مدیریتی مدیران (مسئولین واحدها)

16مهر

خانم آجیدانی از ستاد تهران

5

یافته های رادیولوژی در موارد بالینی

تخصصی پزشکان

19مهر

دکتر جواد صنعتی

6

مسابقه کتابخوانی ازبه

کارکنان مشهد

23مهر

دکتر ادریس محبوب و آقای بردباری

7

یافته های رادیولوژی در اطفال

تخصصی پزشکان

25مهر 

دکتر جواد صنعتی

8

مدیریت درد

تخصصی پرستاران

27مهر

علی وحیدی سبزوار

9

فارماکولوژی برای پرستاران

تخصصی پرستاران

27مهر

دکتر سوهانی

10

حفاظت پرتویی و رادیوبیولوژی

تخصصی پرستاران

27مهر

محسن اخلاقی

11

تدریس  وآزمون نانوبیوتکنولوژی

تخصصی شغلی جهت 9 نفر از همکاران که در سیستم جامع ثبت شده بود

11و 12مهر

تدریس غیر حضوری آزمون حضوری

12

کبد چرب و تغذیه سالم

شرکت گاز مشهد

26مهر

آقای علی وحیدی سبزوارو خانم ناهید هاشمی

  

کلاس های آموزشی برگزار شده در مرداد ماه  96

ردیف

نام دوره

گروه هدف

زمان

مدرس

1

یافته های رادیولوژی در شکم حاد

پزشکان

10مرداد

دکتر صنعتی

2

لیپید وتازه های داروهای کاهش دهنده چربی خون (روزاواستاتین)

پزشکان وپرستاران

17مرداد

خانم شبنم مکرم

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

3

مقررات اداری

کارکنان بهداشت ودرمان سرخس

17مرداد

آقای حمیدرضا رادپور

4

تفکر خلاق  وتفکر انتقادی

کارکنان بهداشت ودرمان مشهد

22مرداد

آقای مرتضی علیزاده

کارشناس ارشد روانشناسی

5

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

خانم روانی (کارمند پیمانی)

21 و 22 مرداد

تهیه چزوه وکتاب و آزمون

6

تشریح الزامات و مستند سازی با الگوی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

خانم روانی (کارمند پیمانی)

28 و 29 مرداد

تهیه چزوه وکتاب و آزمون

7

مسمومیت های رایج

پزشکان وپرستاران

24مرداد

علی وحیدی سبزوار

کارشناس پرستاری

8

کنترل خشم

کارکنان بهداشت ودرمان مشهد

28مرداد

آقای مرتضی علیزاده

کارشناس ارشد روانشناسی

9

تغذیه سالم

کارکنان پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه

31مرداد

آقای علیرضا محمودی

کارشناس تغذیه

10

آموزش سیستم گردش کار(تردد)

کلیه کارکنان بهداشت ودرمان مشهد

18مرداد

مهندس محمد طاهر هدایتی

11

طب صنعتی

تخصصی(کارکنان ومدیران)

پزشکان و پرستاران تیم خانواده واورژانس وطب صنعتی

3لغایت 5 مرداد

دکترحسن زاده –خانم ناهید هاشمی –سید حسین موسوی

12

مسمومیت های رایج

پزشکان وپرستاران بهداشت ودرمان سرخس

3مرداد

علی وحیدی سبزوار

کارشناس پرستاری

13

اموزش نرم افزار سخن 2 (کامپیوتر)

تخصصی

پزشکان وپرستاران تیم خانواده –پذیرش- اورژانس

اول مرداد

آقای مهندس هدایتی- خانم متقی نیا –آقای صلواتی

14

استانداردهای اعتباربخشی وحاکمیت بالینی

مدیریتی مدیران

29 مرداد

خانم دکتر پورعباس

 

کلاس های آموزشی برگزار شده در تیر ماه  96

ردیف

نام دوره

گروه هدف

زمان

مدرس

1

مدیریت استرس

کارکنان بجنورد

10تیر

آقای

مهدی اختری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2

مبانی دیابت

عمومی کارکنان

سرخس

11تیر

دکتر

سیدرضاهاشمی

رِئیس بهداشت و درمان صنعت نفت سرخس

3

حراست/بررسی گروهای تروریستی وحقوق بشر

عمومی

کارکنان مشهد

11تیر

آقای

مجید معراجی

4

مدیریت ارتباطات

کارکنان

13تیر

آقای دکتر

وحید مالکی

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

5

احیای قلبی-ریوی پیشرفته

تخصصی پزشکان وپرستاران

14 و 15تیر

آقای

دکتر ریحانی متخصص طب اورژانس و

هادی عبداللهی فوق لیسانس پرستاری

6

بحث تاب اوری وخودمراقبتی ومددکاران

تخصصی

مددکاران و روانشناسان سازمان

20تیر

آقای

دکتر اصغری پور نایب رئیس سازمان نظام روانشناسی خراسان رضوی

7

مدیریت استراتژیک

تخصصی

مددکاران وروانشناسان سازمان

20تیر

آقای دکتر وحیدمالکی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

8

عفاف وحجاب

عمومی

کارکنان مشهد

20تیر

حجت الاسلام سلطان مرادی

9

گزارش نویسی وحفاظت گفتار

تخصصی کارکنان حراست

23تیر

اقای سلیمانی

مدرس ازسازمان حراست واطلاعات کشور

10

مدیریت استرس

کارکنان سرخس

27تیر

اقای

مهدی اختری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

11

طب صنعتی

تخصصی

پزشکان و پرستاران تیم خانواده و اورژانس و طب صنعتی

27تیر

آقای

دکترحسن زاده خانم ناهیدهاشمی آقای

سید حسین موسوی

12

ایمنی بهداشت کار و محیط

تخصصی

پزشکان وپرستاران تیم خانواده وطب صنعتی

27تیر

آقای

دکتر حسن زاده اقای نشیبی

13

اموزش نرم افزار سخن

تخصصی

پزشکان وپرستاران تیم خانواده –پذیرش- اورژانس

30تیر

آقای

مهندس هدایتی خانم متقی نیا آقای صلواتی

 

کلاس های آموزشی برگزار شده در خرداد ماه  96

ردیف

نام دوره

گروه هدف

زمان

مدرس

1

طرح تکریم

عمومی

(کارمندان مشهد)

1/3/96

آقای  معراجی

2

سرطان وآنتی اکسیدان

عمومی

(زنان جمعیت تحت پوشش)

3/3/96

خانم پروانه رضا زاده (کارشناس مامایی)

3

دوره احیاء پیشرفته

تخصصی پرستاران

4/03/96 لغایت 05/03/96

در محل موسسه احیاگران طب

4

کار و فرسودگی شغلی

عمومی کارکنان بجنورد

11/03/96

خانم دکتر مژگان خراسانیان

5

سلامت روان

تخصصی پزشکان وپرستاران خانواده

21/03/96

آقای حسین وحدتی_کارشناس ارشد روانشناسی ومشاوره)

6

مسمومیت ها

23/03/96

آقای علی وحیدی سبزوار کارشناس ارشد پرستاری

7

آموزش اذان

عمومی

29/03/96

آقای معراجی

8

نقش  تغذیه در نظام سلامت

تخصصی پزشکان وپرستاران خانواده  سرخس

30/03/96

آقای علیرضا محمودی  کارشناس ارشد تغذیه

9

تیروئید

تخصصی پزشکان وپرستاران خانواده

30/03/96

آفای دکتر کرباسفروشان فوق تخصص غدد

10

نقش تغذیه در نظام سلامت

تخصصی پزشکان وپرستاران خانواده  مشهد

31/03/96

آقای علیرضا محمودی  کارشناس ارشد تغذیه

11

آزمون مفاهیم وتفسیر سوره ملک

عمومی

31/03/96

-

کلاس های آموزشی برگزار شده در اردیبهشت ماه96

ردیف

زمان

نام دوره و مدرس

1

شنبه

96/2/2

کلاس آموزشی "پشیگیری ودرمان افسردگی" همگام با شعار جهانی" بیا باهم حرف بزنیم" توسط آقای حسین وحدتی کارشناس ارشد روانشناسی ومشاوره   از ساعت 13 لغایت 14 در سالن کنفرانس مشهد برگزار گردید.

2

یک شنبه 03/02/ 96

کلاس آموزشی " پشیگیری ودرمان افسردگی" همگام با شعار جهانی" بیا باهم حرف بزنیم" توسط آقای حسین وحدتی کارشناس ارشد روانشناسی ومشاوره   درشرکت پخش فرآورده های نفتی سبزوار  برگزار گردید.

3

یک شنبه 03/02/ 96

کلاس آموزشی"هوش هیجانی"  توسط آقای حسین وحدتی کارشناس ارشد روانشناسی ومشاوره  درشرکت پخش فرآورده های نفتی سبزوار  برگزار گردید

4

چهارشنبه96/2/13

کلاس "آموزش معاینه پستان" توسط خانم رضازاده کارشناس مامایی  از ساعت 10 لغایت 11:30 در سالن کنفرانس مشهد برگزار گردید.

5

یکشنبه96/2/17

کلاس آموزشی "قوانین بازنشستگی" توسط آقای حمیدرضا رادپوررئیس محترم اموراداری شمال شرق از ساعت 13 لغایت 14 در سالن کنفرانس مشهد برگزار گردید.

6

دوشنبه96/2/18

کلاس آموزشی "مکاتبات اداری وآئین نگارش " توسط آقای افشاررئیس محترم خدمات پشتیبانی شمال شرق از ساعت 13 لغایت 14 در سالن کنفرانس مشهد برگزار گردید.

7

سه شنبه96/2/18

کلاس آموزشی "آشنایی با مبانی بهداشت دست " توسط آقای مهندس جعفرپوراز ساعت 13 لغایت 14 در سالن کنفرانس مشهد برگزار گردید.

8

سه شنبه96/2/19

کلاس آموزشی "کبد چرب " توسط خانم خبازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه برگزار گردید.

9

چهارشنبه20/02/ 96

کلاس آموزشی " پشیگیری ودرمان افسردگی" همگام با شعار جهانی" بیا باهم حرف بزنیم" توسط آقای حسین وحدتی کارشناس ارشد روانشناسی ومشاوره   درشرکت پخش فرآورده های نفتی بجنورد  برگزار گردید.

10

چهارشنبه96/2/20

کلاس "سرطان بدخیم پستان " توسط خانم رضازاده کارشناس مامایی  از ساعت 10 لغایت 11:30 در سالن کنفرانس مشهد برگزار گردید.

11

دوشنبه96/2/25

کلاس آموزشی "قوانین بازنشستگی" توسط آقای حمیدرضا رادپور رئیس محترم اموراداری شمال شرق از ساعت 13 لغایت 14 در سالن کنفرانس مشهد برگزار گردید.

12

چهارشنبه  96/2/27

.

کلاس "دیابت " توسط آقای رمضانی  کارشناس پرستاری  از ساعت 10 لغایت ..... در سالن کنفرانس مشهد برگزار گردید


کلاس های آموزشی برگزار شده در فروردین ماه 96

زمان

نام دوره و مدرس

چهارشنبه 23/01/1396

کلاس آموزش بهداشت و درمان به مناسبت هفته بهداشت توسط خانم اکرم هاشمی سوپروایزر واحد دندانپزشکی

دوشنبه

28/01/1396

کلاس پدافند غیر عامل آقای دکتر مهدی نصرآبادی رئیس دارو درمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

سه شنبه

29/01/1396

کلاس سلامت کارتوسط آقای دکتر هرمز حسن زاده سرپرست واحد طب صنعتی