سال جهش تولید
امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۳۹
 

دارو و درمان

دکتر سید امیر منبتی -داروساز 

دکتر منبتی 2  

سوابق کاری: 

- مسوول داروخانه شمال شرق

- معاون مرکز درمانی سرخس

- مسوول خدمات داروئی و داروخانه مشهد

- بازرس دارویی شمال شرق

- رئیس آموزش شمال شرق