سال جهش تولید
امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۳
 

شمال شرق کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندآزمایشگاه شفاوکیمیاخیابان طالقانی طالقانی2032223144خانم نوفرستیخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندسونوگرافی دکتر محمدی فردخیابان طالقانی – طالقانی932223359خانم نوفرستیخصوصیتصویر برداری
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندسونوگرافی دکتر خراشادی زادهنشــــانی بیرجند- خیابان طالقانی – طالقانی3 ساختمان پزشکان سینا32233426خانم نوفرستیخصوصیتصویر برداری
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندداروخانه دکتر طاقیخیابان مدرس- بین مدرس 9-1132239494خانم نوفرستیخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندداروخانه دکتر قدرتیخیابان غفاری- خیابان رازی-روبروی بیمارستان ولی عصر32420072خانم نوفرستیخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان امام رضاخیابان طالقانی32222300خانم نوفرستیدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان میلادانتهای بلوار صنعت و معدن32238666خانم نوفرستیخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان ولیعصرخیابان غفاری بلوار زکریای رازی32443000خانم نوفرستیدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجنددرمانگاه شبانه روزی شهدامیدان ابوذر- ابتدای خیابان ارتش32222137خانم نوفرستیخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان رحیمی تامین اجتماعیخیابان پاسداران –چهار راه مخابرات32435012خانم نوفرستیخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجنددرمانگاه فرهنگیانخیابان طالقانی حد فاصل 11و1332226044خانم نوفرستیخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندآقای دکتر سید عبدالله ابطحیبیرجند-خ مدرس-بین مدرس 9و11 جنب داروخانه دکتر طاقی32238090خانم نوفرستیخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویگنابادبیمارستان بهلولخیابان سعدی –بلوار وحدت57236833محمد خادمدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویگنابادآزمایشگاه جهاد دانشگاهیخیابان امام خمینی ابتدای خیابان سعدی57223816محمد خادمدولتیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویگنابادداروخانه دکتر فرخخیابان ناصر خسرو57229620محمد خادمخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویگناباددرمانگاه سید الشهداخیابان امام خمینی –بین امام خمینی 5،و757251441محمد خادمخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان رضویگنابادآقای دکتر احمد مختاریگناباد-خ امام خمینی-روبروی پاساژ قهرمانی57223800محمد خادمخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویتربت جامآزمایشگاه دکتر اسکوئیتربت جام-خیابان المهدی- انتهای المهدی8-ساختمان پزشکی بوعلی سین52528151امور اداری پخشخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامداروخانه دکترخوبزادتربت جام خ المهدی جنب شیرینی سرای طلوع52524566امور اداری پخشخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامداروخانه دکتر نظر احمدیتربت جام خ المهدی روبروی مهدیه52524131امور اداری پخشخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامبیمارستان سجادیهتربت جام –میدان امام رضا52521810امور اداری پخشدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویتربت جامآقای دکتر علی آروینتربت جام -خیابان المهدی-جنب داروخانه دکتر جامی52525005امور اداری پخشخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهآزمایشگاه دکتر سلیمانیخ فردوسی جنوبی کوچه کفش بلا52220100محمد خادمخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهبیمارستان رازیبلوار امام رضا –جنب ترمینال مسافربری522350102محمد خادمخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهآزمایشگاه دکتر رجب زادهخ فردوسی جنوبی 7952229913محمد خادمخصوصیآزمایشگاه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۷۳ مورد، صفحه ۱ از ۱۱