سال جهش تولید
امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۴۸
 

تکمیل شناسنامه ورزشی

🔸همکاران محترم تا پایان شهریور فرصت دارند با ورود به سایت سازمان، مدیریت واحدها، امور ورزش و تربیت بدنی  شناسنامه ورزش خود را تکمیل کنند.
 
🔸ثبت اطلاعات در شناسنامه ورزشی سایت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  اختیاری است اما تمام کسانی که مایل به شرکت درمسابقات ورزشی سازمان درآینده هستند باید شناسنامه ورزشی خود را تکمیل و شماره رهگیری سیستم را به دبیراجرایی ورزش آقای نشیبی اعلام کنند.
 
🔸همکاران پیمانکار به جای شماره پرسنلی کدملی خود را وارد کنند.
 

🔸همکاران رسمی می توانند برای همسر و فرزندان تحت تکفل ورزشکارخود فرم تکمیل کنند.